Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Θεόδρομον αστέρα (Οίκοι της Θεοτόκου)


Ήκουσαν οι ποιμένες (Οίκοι της Θεοτόκου) (Γέννησις)


Ζάλην ένδοθεν (Οίκοι της Θεοτόκου)


Έχουσα (Οίκοι της Θεοτόκου)


Δύναμης του Υψίστου (Οίκοι της Θεοτόκου)


Βλέπουσα Αγία (Οίκοι της Θεοτόκου)


Οίκοι της Θεοτόκου (1η-8η)