Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Τρεις Ιεράρχες

Τρεις Ιεράρχες toixografia image

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος image

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


Άγιος Βασίλειος